Hjem
Senter for dyphavsforskning
Utenomjordisk liv

Det finnes noen på jorda som ikke ville brydd seg om sola forsvant

Når vi ser opp mot stjernehimmelen og spør «er vi alene?», trenger vi ikke lenger bare å drømme om fremmede planeter badet i sol.

Jorden i verdensrommet
Foto/ill.:
Deny, Colourbox.

Hovedinnhold

I en artikkel som nylig ble publisert av forskersonen.no ser Håkon Dahle på mulighetene for at det eksisterer liv på kalde, ugjestmilde planeter uten tilgang til solenergi. Faktum er at det selv på jorden finnes økosystemer som er fullstendig uavhengige av sollys. Flere hundre meter nede i jordens skorpe lever mikroskopiske organismer som baserer sin eksistens på energi fra hydrogengass som dannes når basaltiske bergarter reagerer med sjøvann. Rundt hydrotermale kilder på havbunnen kryr det av bakterier som livnærer seg av metaller  og kjemiske forbindelser som fraktes fra jordens indre med sirkulerende varme væsker. En planet med varm kjerne, vulkansk aktivitet og tilgang på vann har alt som trengs for å opprettholde slike økosystemer. 

Håkon og de andre forskerne ved K.G. Jebsen-senteret ønsker å lære mer om hvordan de dype mikrobielle samfunnene oppstår, utvikler seg og påvirkes av miljøene de lever i. Denne kunnskapen bidrar til å øke forståelsen av forutsetningene for liv på jorden og dessuten til å avdekke hvor vi kan forvente å finne utenomjordisk liv og hvilke egenskaper vi vil kunne finne hos livsformer på andre planeter.