Hjem
Senter for dyphavsforskning
Prosjekt

DeepSeaQuence

Runar Stokke, forsker ved Senter for Dyphavsforskning, leder nå et internasjonalt prosjekt som vil ta sikte på å undersøke det genetiske mangfoldet av mikrobielle samfunn i de hydrotermale systemene ved den arktiske midthavsryggen.

DeepSeaQuence
A) Biofilm som dekker lav-temperaturs ventilerende barytt skorstein (barite chimney), B) dyphavs in-situ inkubatorer plassert i hydrotermale sedimenter ved Bruse hydrotermale felt, C) kart over aktive hydrotermale felt langs AMOR (Arctic Mid-Ocean Ridge/ den Arktiske midthavsryggen), D) Prøvetaking av en biofilm ved det nyoppdagede hydrotermale feltet Fåvne i 2019 ved 3000 m dybde, og E) sekvensering av biofilm fra Fåvne på skipet ved bruk av bærbar Oxford Nanopore long-read sequenser.
Foto/ill.:
Runar Stokke

Hovedinnhold

DeepSeaQuence (2021 – 2024) tar sikte på å avsløre det genetiske og funksjonelle mangfoldet til the enorme ukjente mikrobielle samfunnet i dyphavs hydrotermale ventiler ved å studere hydrotermale felt langs den Arktiske midthavsryggen. DeepSeaQuence fokuserer dermed på et av de mins utforskede marine rikene. DeepSeaQuence har som mål å gi viktig, grunnleggende økosystemkunnskap om et habitat som er et viktig norsk reservoar for mineralressurser of et sted hvor bioprospekteringsaktiviteter kan lede til oppdagelsen an nye biomolekyler av enorm økonomisk verdi. DeepSeaQuense vil gå utover det utforskende og oppsøke etter mer verdig og muligheter for å adressere sentrale globale utfordringer med et fokus på naturressurser of det marine miljøet. DeepSeaQuence er et tverrfaglig prosjekt, og spenner over mikrobiell økologi, geokjemi, mikrobielle interaksjoner, og bioinformatikk, med støtte av avansert norsk marin teknologi. Totalt sett vil den grunnleggende kunnskapen gitt av DeepSeaQuence påvirke vår forståelse av fordelingen, mangfoldet, det metabolske repertoaret, of interaksjonene av det enorme ukultiverte, og den så langt stor sett ukjente, mikrobielle biosfæren i dyphavets hydrotermale systemer. 

Prosjektet er delt inn i fire arbeidsgrupper, med UiB - Universitetet i Bergen; CeBiTec - University of Bielefeld; UiT - Norges arktiske Universitet, og JYU - University of Jyväskylä as Partners.

Hjemmeside: https://deepseaquence.w.uib.no/