Hjem
Senter for dyphavsforskning
Nytt prosjekt

Eco-Safe Ridge Mining-prosjektet

Et kompetansebyggingsprosjekt koordinert av Pedro Ribeiro fra Universitetet i Bergen og Senter for dyphavsforskning skal undersøke om dyphavsgruvedrift på den arktiske midthavsryggen kan foregå bærekraftig, og unngå alvorlig skade på miljøet.

black smoker
Hydrotermiske skorsteiner (av typen black smoker) ved Fåvne hydrotermale ventilasjonsfelt, ved den arktiske midthavsryggen.
Foto/ill.:
Center for Deep Sea Research, University of Bergen

Hovedinnhold

Den norske regjeringen har har satt i gang en prosess med å åpne områder på Norges utvidede kontinentalhylle for mineralutforskning og -utvinning, men har også bestemt at de potensielle miljøkonsekvensene må være redegjort for før gruvelisenser kan utstedes. Disse konsekvensene er vanskelige å forutse uten grundig kunnskap om strukturen og funksjonen til dyphavets økosystemer.  

Redegjøring av viktige vitenskapelige spørsmål

Eco-Safe Ridge Mining- forskningsprosjektet tar sikte på å fylle nøkkelkunnskapshull, vurdere miljørisikoer og identifisere passende, skadebegrensende tiltak angående dyphavsgruvedrift. Studieområdet er den arktiske midthavsryggen, hvor massive sulfid-avsetninger på havbunnen (seafloor massive sulphide deposits) som inneholder strategiske metaller oppstår samen med sårbare habitater som hydrotermale skorsteiner og svampmarker. En bedre forståelse av økosystemene knyttet til mineralforekomster på havbunnen er essensielle og rettidig for å informere politiske og forvaltningsbeslutninger. 

For å fremme vår forståelse av økosystemene ved den arkiske midthavsryggen og deres respons på forstyrrelser, vil prosjektet samle grunnleggende miljødata om forskjellige havbunnshabitater og karakterisere deres naturlige tilstand. Ytterligere studier skal bestemme hvordan populasjoner av organismer som lever på ulike steder er sammenkoblet, noe som muliggjør å forutse deres evne til å vedvare og komme seg etter forstyrrelser. Mulige miljøeffekter av gruvefyrer og toleranseterskler for havbunnsbiota vil bli undersøkt gjennom modellering samt laboratorie- og felteksperimenter. I tillegg til å målrettet tette spesifikke kunnskapshull relatert til gruvedrift, vil prosjektet fremme vitenskapelig utforskning av arktiske økosystemer i dyphavet, og gi muligheter for opplæring og utdanning for unge forskere. 

Grunnlag for miljøforvaltning

Eco-Safe Ridge Mining bruker et rammeverk for økologisk risikovurdering, noe som gjør dets vitenskapelige resultater relevant for miljøstyring av gruvedrift på dyphavet. Partnerskapet mellom akademia og industrien muliggjør utvikling av gruvedriftsteknologi og prosedyrer med minimalt miljøavtrykk. Norske myndigheter vil bli informert om resultatene av prosjektet med jevne mellomrom slik at beslutninger som omhandler utforskning og utvinning av områdene under norsk jurisdiksjon er basert på best mulig tilgjengelig kunnskap. 

Om Eco-Safe Ridge Mining

Eco-Safe Ridge Mining er et treårig kompetansebyggingsprosjekt koordinert av Universitetet i Bergen. Det totale budsjetter er på omtrent 18 millioner NOK, hvorav mer enn 13 millioner er bevilget av Norges Forskningsråd. 

Prosjektets partnere er Universitetet i Bergen, NORCE, Universitetet i Stavanger, the Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Equinor, GCE Ocean Technology, Norsk olje- og gassforening, Loke Marine Minerals, Adepth Minerals og Aanderaa Data Instruments. 

Nettsiden: https://ecosafe.w.uib.no

Kontakt: Dr. Pedro Ribeiro (dyphavsøkolog og prosjektleder)