Hjem
Senter for dyphavsforskning
Nyheter

Ny artikkel i Nature Geosciences

Når endret jorden seg fra en vannverden til en planet med kontinenter som hevet seg over havet? Sammen med forskere fra Nederland og Tyskland har førsteamanuensis Desiree Roerdink fra Institutt for geovitenskap og senter for dyphavsforskning funnet ut at land dukket opp veldig tidlig i jordens historie – opptil én milliard år tidligere enn vi trodde.

picture1
Oversikt over felt område i Barberton Greenstone Belt i Sør Afrika der noen av de barytter kommer fra
Foto/ill.:
Desiree Roerdink

Hovedinnhold

Teamet taklet det langvarige spørsmålet ved å bruke kjemiske fingeravtrykk (isotoper) av grunnstoffet strontium i baryttmineraler som ble dannet fra sjøvann for mer enn 3 milliarder år siden. Bergarter i den kontinentale skorpen er kjemisk forskjellige fra de i havskorpen, og har derfor et annet strontiumfingeravtrykk. Når forvitring finner sted på land, blir dette fingeravtrykket transportert via elver til havene hvor det kan registreres av mineraler som barytt. Da Desiree og hennes kolleger analyserte eldgammel barytt fra Sør-Afrika, Australia og India, fant de slike kontinentale strontiumisotopsignaturer i alle prøvene deres. Basert på dette arbeidet må land ha vært tilstede så tidlig som for 3,7 milliarder år siden – bare 800 millioner år etter jordens dannelse. Ettersom forvitring vasker viktige næringsstoffer ut av bergarter, kan dette tidlige landet godt ha påvirket utviklingen av mikrobielt liv på planeten vår.

Artikkelen publiseres torsdag i det ledende tidsskriftet Nature Geoscience og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (Desiree Roerdink, Yuval Ronen), Universitetet i Utrecht (Paul Mason) og Universitetet i Münster (Harald Strauss).

Artikkel: Desiree L. Roerdink, Yuval Ronen, Harald Strauss og Paul R. D. Mason, 'Emergence of felsic crust and subaerial weathering recorded in Palaeoarchaean barite', Nature Geoscience https://www.nature.com/articles/s41561-022-00902-9