Hjem
Senter for dyphavsforskning
Visjon

Visjon

Hovedinnhold

Visjon  

Dyphavet er en av de minst utforskede områdene på Jorden og kunnskapen om dyphavets geodynamikk, økosystemer og ressurser er fortsatt begrenset. Senter for dyphavsforskning, lokalistert i Bergen, Norge, har en tverrfaglig tilnærming på utforsking av dyphavet. Vi jobberg mot å gjøre Senteret til et internasjonalt flaggskip for banebrytende forskning, og sikter etter å være pionerer innen oppdagelser i dyphavet. Med forskningen vår streber vi etter å utvide kunnskapen om miljøene i dyphavet og deres geologiske og biologiske ressurspotensiale. 

Misjon

Vi er dedikterte til vår visjon, og for å oppnå den fremmer vi kunnskapen om den geologiske utviklingen, biologiske tilpasningen, det biologiske mangfoldet og de potensielle mineralressursene. Vår mangfoldige og tverrfaglige gruppe av forskere og teknikere jobber tett sammen for å bedre forstå hvordan geologiske, kjemiske og biologiske prosesser henger sammen i komplekte dyphavsmiljø som hydrotermale systemer på havbunnen. Vi overfører kunnskap fra grunnleggende forskning og teknologi til anvendte problemstillinger og kobler sammen vitenskap, innovasjon, teknologi og industri gjennom samarbeid med Den marine klyngen på Marineholmen i Bergen (Bergen Marine Research Cluster), andre marine forskningsmiljøer, lokale og nasjonale undervannsnæringer, og internasjonale dypdykk og havobservasjonsfasiliteter. 

Forskningen vår utføres innenfor fem tematisk distinkte, tverrfaglige grupper, som samarbeider tett. Geografiske områder av spesiell interesse for oss er Norske-Grønlandshavet og Nordishavet, og vi fokuserer på, uten å begrense til, forskning på disse områdene.