Hjem
Senter for dyphavsforskning

Samarbeidspartnere

pic
Foto/ill.:
Savvas Stavrinos

Hovedinnhold

Ambisjonen til Senter for dyphavsforskning er å engasjere bredt i internasjonalt forskningssamarbeid for å sikre at vi er posisjonert i fronten av dyphavsforskning og kan utnytte vår ekspertise og infrastruktur. Vårt fokus på samarbeid har vært en viktig faktor for å legge til rette for flere vellykkede søknadsprosesser og forslag med sterke internasjonale partnere. Senterets ansatte samarbeider for tiden med mer enn 100 internasjonale forskere gjennom pågående prosjekter og aktiviteter. Våre samarbeidspartnere er spredd utover mer enn 50 ulike akademiske institusjoner i Europa, Asia og Nord-Amerika, inkludert innflytelsesrike marine institusjoner som Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), Max Planck Institute for Marine Microbiology (MPI), Alfred Wegener Institute (AWI), Institut De Physique Du Globe De Paris (IPGP), French Research Institute for Exploitation of the Sea (IFREMER), Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC). Sammen med våre kollegaer ved JAMSTEC leder vi for tiden et initiativ som sikter på å få det japanske boreskipet Chikyu til Arktis for en høyprofilert vitenskapelig boreekspedisjon i 2021. 

Senteret deltar også aktivt i nasonalt forskningssamarbeid. Vi er spesielt aktive i samarbeid som sikter på å utvikle toppmoderne nasjonal marin infrastruktur. I søken etter å utvikle en nasjonal autonom dyphavsfarkost samarbeider vi tett med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Havforskningsinstituttet (HI), Norwegian Research Centre (NORCE), Norges arktiske universitet (UiT), og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Som del av Lofoten-Vesterålen Ocean Observatory (LoVe), som ledes av HI, samarbeider vi med en rekke institusjoner om å etablere et stort kablet havobservatorium utenfor kysten til Lofoten og Vesterålen. I tillegg har vi avtaler om samarbeid med HI og Oljedirektoratet (OD) og utvikler for øyeblikket tett forskningssamarbeid med UiT, som involverer utveksling av forskere og delt veiledning av studenter. 

Foruten akademiske samarbeid, er Senteret engasjert i en rekke samarbeid med industrielle partnere som sikter på å utvikle avansert undervannsteknologi (Kongsberg, Kystdesign, Argus Remote Systems, DofSubsea, DeepOcean) og å oppdage nye bioteknologiske ressurser i form av proteiner of enzymer (NovoZyme).

For å tilrettelegge for nye og gamle samarbeid, inviterer vi utenlandske seniorforskere og studenter til våre årlige tokt. Våre ansatte har tatt del i internasjonale oseanografiske ekspedisjoner og boreprosjekter, som fungerer som gode plattformer for å utvide forskningsnettverk. To av våre seniorstaber har stillinger ved WHOI, som Adjungert forsker (eng: Adjunct scientist) og langtids gjesteinvestigator.

Senterets ansatte er en del av flere strategiske nettverk, paneler og styrer, slik som ASPIRE-nettverket (Atlanterhavsnettverk om havbunnskartlegging), AORA-arbeidsgruppen om Ocean Health and Stressors (EU), ERC vurderingspanel og InterRidge.