Hjem
Senter for dyphavsforskning

Fasiliteter og ressurser

AUV
Foto/ill.:
Cédric Hamelin

Hovedinnhold

Senter for dyphavsforskning har direkte tilgang til en rekke med marine og analytiske fasiliteter. Dette inkluderer regelmessig tilgang til forskningsfartøyene G.O. Sars og det norske isgående FF Kronprins Haakon. Sistnevnte er det første isgående forskningsfartøyet med mulighet til å operere ROV gjennom et "moonpool" i midten av båten som gjør det mulig å være operativ selv når skipet er omgitt av sjøis. gjennom nasjonale konsortier har Senteret tilgang til et Hugin-Kongsberg AUV-system for dyphavet, i tillegg til en rekke marine geofysiske instrumenter. 

UiB og Senteret har nylig fått midler til å etablere et observatorium på Mohnsryggen som en del av European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory program (EMSO). 

Senteret og de tilhørende forskningsinstituttene GEO og BIO har flere laboratorier og gir teknisk ekspertise for geokjemiske, og makro- og mikrobiologiske analyser. 

Les mer om våre fasiliteter her: 

Marine Fasiliteter

Forskningsfartøy

Sammen driver UiB og HI to havgående fartøy.

  • FF “G.O. Sars” har toppmoderne ekkoloddsystemer, multistråle-kartleggingsevner og dynamiske posisjonssystemer som er ideelle for utforskning av dyphavet. Som del av det foreslåtte Senter-programmet vil det være årlige internasjonale ekspedisjoner til den arktiske midthavsryggen med dette fartøyet. 
  • FF Kronprins Haakon, et nytt norsk isgående polarforskningsfartøy åpner for nye muligheter for forskning langs noen av de isdekkede delene av AMOR. 

NorEMSO

The observatory on Mohns ridge is part of the Norwegian branch of the EMSO project. Read more about the observatory here.

Ægir 6000

Gjennom midler fra det Norske Forskningsrådet har UiB anskaffet et 6000m-rangert ROV-system, Ægir6000. Dette er en hjørnestein i havobservasjonlaboratoriet og Norwegian Marine Robotics Facility (NORMAR). Dette nye ROV-systemet er vårt primærverktøy for uforsking, prøvetaking, og utplassering av instrumenter og eksperimenter ved studieområder i dyphavet - inkludert de islagte områdene i Nordishavet. 

Om Ægir 6000

  • Undervannsrobot spesielt utstyrt for forskning med prøvetakere og sensorer
  • Sterk nok til å utføre havbunnsboring og for å installere og vedlikeholde havbunnsobservatorier.
  • Designet for å operere både fra FF G.O. Sars og Kronprins Haakon (ved bruk av sistnevntes "moonpool" når arbeid foregår i isdekket farvann)
  • Settes ut sammen med TMS med 1000 meter kabel.

Hugin

Senteret har tilgang til et AUV-system ned 3000 meter rekkevidde, kalt Hugin-Kongsberg AUV-system. Det er utstyrt med sonarsystem med syntetisk blenderåpning og multistråle-ekkoloddsystem for høyoppløselig havbunnsfotografi og mikrobatymetri. Det Norske Forskningsrådet har signalisert at et nytt AUV-system med 6000 meter rekkevidde er planlagt for nasjonal forskningsinfrastruktu, som et andre steg i utviklingen av NORMAR-fasiliteten. 

Laboratorier

Institutt for Geovitenskap ved UiB har moderne laboratorier og teknisk ekspertise for geokjemiske, isotopiske og mikrobiologiske analyser som er tilgjengelige for Senteret. 

Med vår nåværende infrastruktur har vi mulighet til å måle: 

  1. Hoved- og sporelementer i løsninger og faste stoffer ved bruk av en rekke spektroskopiske og massespektrometriske teknikker (ICP-OES, ICP-MS, laserablasjon ICP-MS, XRF);
  2. Lette, stabile isotoper (C, N, I) i faste stoffer, gasser, og fluider ved bruk av toppmoderne massespektrometri, i tillegg til feltbaserte og sporgass isotopmålinger;
  3. Radiogene (Sr, Nd, Hf, Pb) og tunge stabile isotoper (Fe, Cu, Zn) ved bruk av multisamler ICP-MS og TIMS med prøveprepareringsrutiner i et fullstendig rent laboratorium; og 
  4. Ulike oppløste inorganiske gasser (H2, CO2, CO) og organiske komponenter (hydrokarboner, NSOer) ved hjelp av gasskromatografi. 

I tillegg kan vi utføre mineralidentifikasjon ved hjelp av XRD og elektronmikroskopi (SEM, TEM), og utføre sedimentære studier som røntgenfluorescens (XRF) og CT-kjerneskanning i vårt Earth Surface Sediment Laboratory. Vi har også tilgang til NORDSIM Nordic research facility i Stockholm, hvor vi kan utføre analyser i mikroskala av stabile (O, S, Fe) og radiogene isotoper (U, Th, Pb) ved bruk av en ionemikroprobe. 

Våre geomikrobiologiske laboratorier er spesielt utviklet for arbeid til havs, med tilrettelegging for prøvetaking, eksperimenter, dyrking, metabolsk og genomisk arbeid på marine og hydrotermale systemer. Det dekker alle aspekter av moderne mikrobiologier inkludert PCR, qPCR, ulike inkubatorer, høyhastighets-ultrasentrifigurer, avanserte mikroskop og utstyr for proteinrensing og proteinanalyser. 

UiB sitt Institutt for Biovitenskap har moderne laboratorier og teknisk ekspertise for molekylære og morfologiske analyser, samt sjøfasiliteter for eksperimentelt arbeid som er tilgjengelig for Senteret. 

I tillegg har vi tilgang til sekvenseringsfasiliteter ved UiB og Universitetet i Oslo.