Hjem
Senter for dyphavsforskning

Tracing copper from source to sink during acid mine drainage at Røros Kobberverk, E Norway

MSc-prosjekt: Katrine Almås

Hovedinnhold

Prosjekttittel

Tracing copper from source to sink during acid mine drainage at Røros Kobberverk, E Norway 

Veiledere

Desiree Roerdink og Andreas Beinlich

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet skal undersøke kobber fra kilde til å synke under sur gruvedrenering i de historiske kobbergruvene på Røros i Øst-Norge ved å bruke parede væske- og faste prøver fra to ulike forhold: den kobberkis-rike Olavsgruva, og den sfaleritt-rike Storwartzgruvas avfallshauger. Prosjektet vil fokusere på analyse av alle prøver for bulk geokjemi og kobberisotoper, samt mineralogiske analyser av faste prøver (optisk mikroskop, Raman, SEM). Sur gruvedrenering oppstår når sulfidmalmmineraler blir utsatt for oksygen under gruvedrift. De resulterende fortynnede løsningene av svovelsyre (pH 1-3) inneholder vanligvis store mengder oppløste metaller, som kobber, sink og bly, og utgjør en betydelig risiko for miljøet og menneskers helse. Gruveanlegg bruker vanligvis saneringsteknikker son involverer pH-nøytralisering, adsorpsjon eller utfelling av metaller fra forurenset vann, eller tildekking av gruveavfallshauger. Slike saneringsstrategier er begrenset ved de historiske kobbergruvene på Røros på grunn av deres status på UNESCOs verdensarvliste som forhindrer betydelige modifikasjoner på landskapet.