Hjem
Senter for dyphavsforskning

The behaviour of (heavy) metals during alkaline mine drainage from the abandoned Feragen chromite mines, East-Central Norway 

MSc-prosjekt: Martine Jansen Berge.

Hovedinnhold

Prosjekttittel

The behaviour of (heavy) metals during alkaline mine drainage from the abandoned Feragen chromite mines, East-Central Norway 

Veiledere

Desiree Roerdink, Andreas Beinlich

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet vil utforske oppførselen til (tung) metaller (Cr, Ni, Fe, Cu) under alkalisk gruvedrenering i gruvefelt for kromitt i Feragen Øst i Norge, ved å sammenligne geokjemiske sammensetninger av prøver fra sammenkoblede væske og faste stoffer. Naturlig forvitring av eksponerte sulfid- og oksidmalmlegemer og deres restmaterialer øker forurensningsrisikoen for det omkringliggende miljøet. Alkalisk gruvedrenering fra Cr-Ni-Co avsetninger fra peridotitt-verter kan ha konsekvenser for drikkevannskvaliteten og sammensetningen av jordbruksjord. Selv om Cr, Ni og Co anses å være essensielle for mennesker, kan langvarig eksponering av konsentrasjoner over det lave tolerable daglige inntaket (1.4 (Co) – 5 (Cr) µg kg-1 kroppsvekt dag-1) kan føre til alvorlige helseproblemer inkludert allergiske reaksjoner, kreftsykdommer i mage og luftveier, hjerteproblemer og dødelighet.