Hjem
Senter for dyphavsforskning

Fluorinating the oceanic crust: probing the cryptic fluoride sink in seafloor hydrothermal systems  

MSc-prosjekt: Thilde Jusine Tønnessen Voje 

Hovedinnhold

Prosjekttittel

Fluorinating the oceanic crust: probing the cryptic fluoride sink in seafloor hydrothermal systems  

Veiledere

Eoghan P. Reeves, Samuel Pereira, Andreas Beinlich 

Prosjektbeskrivelse

Det er kjent at fluider fra hydrotermale felt er tappet for halogenet fluor (F) sammenlignet med sjøvann, til tross for at det er lite data på F konsentrasjoner tilgjengelig. Det antas at F blir fjernet fra sjøvannet gjennom reaksjoner under havbunnen med høy temperatur og høyt trykk, men mekanismene rundt disse reaksjonene er ukjente. Dette prosjektet vil fokusere på eksperimentelle simulereringer for å fylle dette kunnskapshullet, med påfølgende modellering av de kjemiske egenskapene til F ved endring i trykk og temperatur. Endringer i F og pH vil måles sammen med kjemien til andre hovedelementer. Dette prosjektet vil belyse den kryptiske adferden til F i havbunnskorpen, og vil ha implikasjoner for forståelsen av både den oseaniske og globale fluorsyklusen