Hjem
Senter for dyphavsforskning

Visualisering av tredimensjonelle variasjoner i geokjemien til skorsteiner

MSc-prosjekt: Solveig Adine Osjord

Hovedinnhold

Prosjekttittel

Visualisering av tredimensjonelle variasjoner i geokjemien til skorsteiner 

Veiledere

Desiree Roerdink, Willem van der Bilt, Eoghan Reeves, Andreas Beinlich, Bjarte Hannisdal

Prosjektbeskrivelse

Veksten av skorsteiner i hydrotermale systemer på havbunnen har lenge vært forklart som en prosess som skjer i to forskjellige steg, ved hjelp av termale og kjemiske gradienter (Haymon, 1983). Selv om denne tostegs-modellen er akseptert og er mye brukt, er det en forenkling basert på todimensjonelle tversnitt av skorsteinene. Skorsteiner er i seg selv mer variert og mer komplekse, både i typer og form. Dette påvirker geokjemien til avsetningen og utbredelsen av organismer som bor på dem. Tredimensjonelle forskjeller er derimot dårligere utforsket, både når det kommer til geokjemiske egenskaper, og mineralogi. Å lære mer om disse tredimensjonelle variasjonene er høyst relevante for å målrette prøvetaking i både geokjemiske og mikrobiologiske studier, for å estimere mineralforekomster og ressurser, for å kvantifisere porøsitet og væskestrømmer, og for å forstå fordelingen/utbredelsen av (mikro)biologisk liv på skorsteinene.  

Dette interdisiplinære prosjektet har som mål å bruke computertomografi (CT) for å skanne, visualisere og kvantifisere variasjoner i permeabilitet, (isotop) geokjemi og mineralogi (sulfidmineraler, sulfatmineraler, silikamineraler) i hydrotermale skorsteiner.