Hjem
Senter for dyphavsforskning

Feedback mechanisms in hydrothermal mineral replacement reactions

PhD-prosjekt: Ingvild Aarrestad

Hovedinnhold

Prosjekttittel

Tilbakekoblingsmekanismer i væske-bergart interaksjoner (engelsk: Feedback mechanisms in hydrothermal mineral replacement reactions)

Veiledere

Andreas Beinlich, Desiree Roerdink, Oliver Plümper (Universitetet i Utrecht) 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet mitt handler om å identifisere, undersøke og kvantifisere tilbakekoblingsmekanismer i væske-bergart interaksjoner. Tilbakekoblingsmekanismer i silikat-silikat systemet blir undersøkt ved hjelp av eksperimenter som bruker serpentinisering av olivin og pyroksen som et modellsystem. Videre skal jeg studere oppgradering av konsentrasjon i sulfidmalmavsetninger for å undersøke tilbakekoblingsmekanismer i silikat-sulfid systemer. Tilbakekoblingsmekanismer blir kvantifisert av kinetisk modellering ved å bruke kinetiske parameter bestemt fra eksperimentene. Resultater fra eksperimentene skal kobles til feltobservasjoner for å koble sekvensen av kjemisk forandring og tidsramme fra eksperimenter til naturlige systemer.