Hjem
Senter for dyphavsforskning

Prosjekter

Senter for Dyphavsforskning er involvert i en rekke ulike prosjekter.

favne
En black smoker (skorstein) ved Fåvne hydrotermiske felt langs den arktiske midthavsryggen.
Foto/ill.:
Center for Deep Sea Research, University of Bergen

Hovedinnhold

EnterDeep

Miljøpåvirkning av mikrobiell interaksjon med dyphavsskorpen (engelsk: Environmental Impact of Microbial Interaction with Deep Oceanic Crust).

DeepSeaQuence

Et integrert studie som kombinerer genomsentriske metagenomikk med metatraskriptomikk og høyoppløselig mikroskopi, for å oppdage og identifisere mikrobielle prosesser og bioaktive komponenter av av nye mikrobielle slekter.

HyPOD

Hydrotermal Produksjon av Organiske molekyler: karbonomdanning og nedbrytning i havskorpevæsker (engelsk: Hydrothermal Production of Organic molecules: carbon transformation and Decomposition in ocean crust fluids).

NorEMSO

NorEMSO-prosjektet har målsetting om å overvåke havsirkulasjon, vannmasseutvikling og påvirkning av hydrotermal aktivitet i de nordiske hav. 

Eco-Safe Ridge Mining

Et kompetansebyggingsprosjekt koordinert av Universitetet i Bergen som undersøker om gruvedrift på havbunnen på den arktiske midthavsryggen kan foregå bærekraftig og uten alvorlig skade på miljøet.