Hjem
Senter for dyphavsforskning

EnterDeep

Miljøpåvirkning av mikrobiell interaksjon med dyphavsskorpen (engelsk: Environmental Impact of Microbial Interaction with Deep Oceanic Crust).

Hovedinnhold

Finansiert av Norges forskningsråd gjennom FRINATEK-programmet (2019-2023)

EnterDeep-prosjektet har som mål å gi en unik innsikt i den dype biosfæren ved å undersøke hvordan mikrobiell aktivitet påvirker nylig dannet havbunnsbasalt fra en undersjøisk vulkan. 

Hovedmålet til EnterDeep er å kvantifisere miljøpåvirkningen av mikrobiell aktivitet i nylig dannet havbunnsbasalt. For å oppnå dette vil vi bruke en ny tilnærming for å skaffe prøvemateriale bed å bore gjennom en undersjøisk vulkan som er overflateeksponert, og dermed unngå tidligere hindringer og for første gang innhente nylig dannet underjordisk basalt med mål om å undersøke den dype biosfæren. Videre vil vi fremme til det toppmoderne ved en virkelig tverrfaglig tilnærming som kombinerer omfatter omfattende genomikk med atomskala mineraloppløsningsmålinger, biogeokjemisk ratemodellering, avansert identifikasjon av biomolekyler og integrert geobiologisk dataanalyse, for å kvantitativt teste langvarige hypoteser. Denne tilnærmingen vil gjøre det mulig for EnterDeep å avdekke en helt uutforsket provins av den dype biosfæren og hjelpe å svare på en rekke lenge omdiskuterte, grunnleggene spørsmål, inkludert estimat av global påvirkning av mikrobiell aktivitet, korrektheten av eldgamle biosignaturer, og natur, opprinnelse og distribusjon av mikrobiell kolonisering av den øvre havskorpen.