Hjem
Senter for dyphavsforskning

Hydrotermisk påvirkning av bergarter i forkastningssoner ved Mohnsryggen

Msc prosjekt av Synne Langelo Wågbø

Hovedinnhold

Prosjekttittel

Hydrotermisk påvirkning av bergarter i forkastningssoner ved Mohnsryggen

Veiledere

Rolf B. Pedersen, Håvard Stubseid, Anette B. M. Tvedt (ADepth), Ebbe Hartz (Aker BP)

Prosjektbeskrivelse

Senteret for dyphavsforskning har påvist en rekke hydrotermiske felt langs Mohnsryggen. Hydrotermisk aktivitet ved spredningsrygger drives av varme fra magma og den hydrotermiske vannsirkulasjonen kanaliseres i stor grad langs forkastningssoner. Bergartene ved forkastningssoner vil derfor i varierende grad være påvirket av hydrotermisk aktivitet. Petrologiske og geokjemiske studier av bergartsprøver fra forkastningssoner vil kunne gi ny informasjon om omfang av vann-bergartsinteraksjoner og kunnskap om fluidene som har påvirket bergartene.

Dette masterprosjektet vil omfatte undersøker av kjerneprøver som skal samles inn på et tokt til Mohnsryggen i april-mai 2023. Hovedmålet er å studere vann-bergart interaksjoner ved en eller flere forkastningssoner som etter planen skal kjernebores med en ny bunnbasert borerigg (Flexicore), som vil bli operert fra et av DeepOcean sine subseafartøy. Hovedveileder er vitenskapelig leder for toktet. Ved hjelp av ROV, har Senter for dyphavsforskning allerede samlet inn prøvemateriell fra flere forkastningssoner i dette området. Disse vil også bli analysert som en del av dette studiet, og dette materialet vil sikre tilgang til relevante prøver dersom boreoperasjonene skulle mislykkes.

Graden av vann-bergartsinteraksjoner langs forkastningssonene vil bli studert ved hjelp av Sr-Nd isotoper og bergart/mineralkjemiske undersøkelser. Mineralogien og mineralkjemien til sprekkemineraliseringer, og eventuelle mer massive mineraliseringer som opptrer ved forkastingssonene, vil også bli studert. Disse studiene vil bli gjennomført ved hjelp av lys/elektronmikroskopi og ramanspektroskopi, og ved laser-ablasjon-ICP-MS basert elementkartlegging og punktanalyser. Temperatur og sammensetning av fluider som har dannet mineraliseringer vil bli bestemt ved væskeinklusjonsanalyser.