Hjem
Senter for dyphavsforskning

Molloy kjernekompleks: petrologiske studier av mantelprøver

Master prosjekt til Eirik Siira

Hovedinnhold

Tittel

Molloy kjernekompleks: petrologiske studier av mantelprøver

Veiledere 

Rolf B. Pedersen (hovedveileder), Anders Bjerga (medveileder)

Prosjektbeskrivelse

Våren 2022 påviste Senter for dyphavsforskning et kjernekompleks i Molloyområdet ved inngangen til Framstredet. Under toktet med FF Kronprins Haakon ble det tatt prøver av mantelbergarter fra flere deler av kjernekomplekset ved hjelp av ROV-Ægir. Disse unike prøvene vil kunne gi viktig ny informasjon om mantelen under de Arktiske områdene, og om geodynamiske forhold knyttet til overgangen fra kontinentoppsprekking til havbunnsspredning.

Denne masteroppgaven vil bidra til en første beskrivelse av petrografien og geokjemien til prøvematerialet. Et hovedmål med oppgaven er å dokumentere den geokjemiske og isotopgeokjemiske sammensetning av mantelprøvene og hvordan element- og isotopsammensetningen er i forhold til mantelprøver fra Mohnsryggen i sør, Gakkelryggen i nord, og Sverrefjellvulkanen på Svalbard i øst. En viktig del av oppgaven er å definere magmatiske og metasomatiske hendelser som har påvirket sammensetningen av mantelen, og å utrede om noen av disse hendelsene kan tilskrives den pågående åpningen av Framstredet og ekshumering av mantelen i dette området.

Studiet vil bli basert på prøvemateriale som allerede er samlet inn. Det analytiske arbeidet vil omfatte mikroskopi og mineralanalyser ved SEM/EDS, Raman spektroskopi og LA-ICP-MS. Det vil bli utført bergartsanalyser ved bruk av ICP-OES/MS. Det vil også bli gjennomført isotopanalyser på primære mineralfaser ved bruk av TIMS, ICP-MS og SIMS.

De ulike instrumentene og analytiske metodene som trengs til studiet er tilgjengelige/etablert ved instituttet, eller ved samarbeidene institusjoner/laboratorier (NORDSIMS). Studiet vil gi studenten innsikt i dyphavsystemer og magmatiske prosesser, og det vil gi innsikt i et spekter av analytiske metoder.