Hjem
Senter for dyphavsforskning
Ny artikkel

Vulkansk utvikling av en midthavsrygg som sprer seg ultrasakte

Håvard Stubseid og hans kolleger har nettopp publisert en ny artikkel i Nature communication.

pic
Foto/ill.:
Volcanic evolution of an ultraslow-spreading ridge. Stubseid et al. 2023

Hovedinnhold

I denne studien presenterer vi det første alderskartet over lavastrømmer i en riftdal. Ved å bruke en kombinasjon av sedimenttykkelser målt fra høyoppløselige seismiske data og nøyaktige sedimentasjonshastigheter fra 14C-datering av sedimentkjerner, kan vi bruke sedimenttykkelsene som en proxy for alderen til underliggende lavastrømmer. Vårt alderskart viser at så mye som 50 % av lavaene i riftdalen er yngre enn 25.000 år og ingen øvre lavastrømmer er eldre enn 180.000 år det. Disse tallene indikerer at ultrasakte sprederygger er mer vulkansk produktive, og at utbruddene er mer spredt i tid og rom enn tidligere antatt. Vår aldersmodell kan brukes for å estimere den vulkanske fornyelsen av havbunnen og dokumentere at aksiale vulkanske rygger er robuste vulkanske systemer som kan beskrives som et levende system, med lavastrøm som oppstår (under utbrudd) og eldre strømmer som dør ut (dekkes av yngre strømmer) . Den vulkanske fornyelsen av havbunnen er en viktig faktor for levetiden til hydrotermiske systemer og bevaring av mineralforekomster.

Les hele artikkelen her.