Hjem
Senter for dyphavsforskning
Nytt prosjekt

Opplæring av neste generasjon geovitere for den grønne energiomstillingen

European Research Executive Agency har tildelt et av sine prestisjetunge doktorgradsnettverksstipend til et stort samarbeid mellom syv europeiske institusjoner, der Institutt for geovitenskap og Senter for dyphavsforskning inngår!

pic
Foto/ill.:
FluxBEATS

Hovedinnhold

I prosjektet «Fluxes at Divergent Plate Boundary Environments Analyzed in Time and Space» (FluxBEATS) vil totalt 10 doktorgradskandidater bruke geologiske observasjoner, geokjemiske og biogeokjemiske analyser, data og modellering fra moderne vulkanske systemer langs midthavsrygger og tilbake til prekambrisk havbunnskorpe. I tillegg vil de få opplæring i viktige ferdigheter som skriving, vitenskapskommunikasjon og datahåndtering i en rekke workshops, sommerskoler og praksisplasser hos de ulike akademiske og ikke-akademiske partnerne i prosjektet.

Det fireårige prosjektet til 30 millioner kroner ledes av prof. Christoph Beier ved Helsingfors universitet (Finland) og er en del av Marie Sklodowska-Curie Actions, EUs flaggskip for finansiering av doktorgradsutdanning og postdoktoral opplæring av forskere. Dr. Desiree Roerdink fra vårt institutt vil være nestleder og leder for den vitenskapelige arbeidspakken om strømmer til havbunnen og vannsøylen, samt for arbeidspakken om "Dissemination and exploitation". Desiree og Steffen Leth Jørgensen vil også være hovedveiledere for én doktorgradskandidat hver.

Andre viktige partnere i prosjektet er GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research og Universitetet i Münster i Tyskland, Politecnico di Torino i Italia, Université Claude Bernard Lyon 1 i Frankrike og Geological Survey of Finland. I tillegg er Universitetet i Bremen (Tyskland), Institute de Physique du Globe de Paris, Ecole Normale Superieure de Paris og Universitetet i Brest (Frankrike), i tillegg til ikke-akademiske partnere som Thermo Scientific, TOFwerk, GRIDArendal, Lightigo og Adepth.