Hjem
Institutt for økonomi
Jubileum

Gratulerer med 60 år, Kjell Erik!

Professor Kjell Erik Lommerud ved Universitetet i Bergen fyller 60 år tirsdag 19. desember. Lommerud er født i Porsgrunn og oppvokst ulike steder på Østlandet. Etter artium reiste han til Bergen for å bli siviløkonom. Han nøyde seg imidlertid ikke med det, men fortsatte med høyereavdelingseksamen og doktorgradsstudier ved NHH, der han disputerte i 1988.

Kjell Erik Lommerud 60 år
Foto/ill.:
UiB, Colourbox

Hovedinnhold

Etter en kort periode som førsteamanuensis på NHH, har han siden 1989 vært tilsatt ved Institutt for økonomi på Universitetet i Bergen, siden 1996 som professor i samfunnsøkonomi. Lommerud var en sentral kraft i den omfattende oppbyggingen av instituttet som foregikk fra begynnelsen av 90-tallet. Med sitt sterke fokus på kvalitet både i forskning og undervisning har Lommerud vært både en pådriver og en viktig bidragsyter til instituttets kvalitetsmessige løft.

Lommeruds forskningsinteresser spenner bredt. Selv om hovedtyngden av hans arbeider ligger i skjæringspunktet mellom næringsøkonomi og arbeidsmarkedsøkonomi, har han også levert viktige bidrag til økonomisk litteratur innenfor så vidt forskjellige områder som familieøkonomi og internasjonal økonomi. De senere år har han viet fagforeningers rolle i en globalisert verden en spesiell oppmerksomhet. Et tegn på kvaliteten i hans forskning er den imponerende rekken av internasjonale publikasjoner i noen av de mest prestisjefylte økonomitidsskrifter.

Selv om Lommeruds forskningsbidrag hovedsaklig dreier seg om teoriutvikling, har han også en velutviklet praktisk forståelse for de fenomenene han studerer. Dette gjør ham velegnet til ulike oppgaver. Han har vært instituttstyrer, og han blir flittig brukt i en rekke utvalg både innenfor og utenfor UiB.

Lommerud har ikke bare forsket på fagforeningers rolle, han har også omfattende praktisk erfaring med fagforeningsarbeid. Han har hatt ulike tillitsverv i Forskerforbundet gjennom en årrekke, og hans enorme detaljkunnskaper om nær sagt alle hjørner av universitetet har gjort ham til den opplagte forhandlingssjefen for Forskerforbundet i de lokale lønnsforhandlingene. I januar tiltrer han vervet som hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiB.

Lommerud har initiert og ledet en rekke større forskningsprosjekter i EU- og NFR-regi, og han har organisert en rekke fagkonferanser i regi av det internasjonale forskningsnettverket CEPR. I disse sammenhengende har han utmerket seg som en på samme tid resultatorientert og inspirerende forskningsleder. Han har bak seg forskningsopphold ved utenlandske toppuniversitet som London School of Economics og Stanford University, og han er en attraktiv samarbeidspartner for forskere i inn- og utland. Et annet uttrykk for at det gror i hans fotspor er det faktum at en stor andel av Lommeruds tidligere doktorgradsstudenter i dag er fast ansatte ved norske og utenlandske universiteter.

Lommerud er prisbelønt for sine gode forelesninger. Han er kjent for sin evne til å forklare vanskelige ting på en på samme tid forståelig og morsom måte, og er mye brukt som ekspertkommentator på TV2 Nyhetskanalen og i andre medier. Han er som et vandrende oppslagsverk, og kombinerer sine enorme bredde- og dybdekunnskaper med ekte fortellerglede. Dette gjør ham til et naturlig midtpunkt også i sosiale sammenhenger. Det er ganske enkelt aldri kjedelig å være nær Kjell Erik.

Kolleger og venner ved UiB ønsker ham hjertelig til lykke med dagen!