Hjem
Institutt for økonomi
Ny ansatt

Ingar Haaland ny postdok ved Institutt for økonomi

Postdok Ingar Haaland
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Ingar Haaland startet nylig i stilling som post dok ved Institutt for økonomi. Haaland disputerte for ph.d.-graden i samfunnsøkonomi ved NHH i juni i år. I løpet av ph.d.-tiden var han ett år på forskingsopphold ved UC Berkeley. Hans forskingsområde er adferdsøkonomi og politisk økonomi.

Instiuttet ønsker han hjertelig velkommen!

 

https://sites.google.com/site/ingarhaaland/

@Ingar30 on Twitter