Hjem
Institutt for økonomi

Lov om god handelsskikk ugunstig for norske forbrukere

Kjedene og forbrukerne mer tjent med konkurranse i alle ledd, ikke "balanse" mellom leddene

Hovedinnhold

Dette er essensen i et debattinnlegg som stod på trykk i Dagens Næringsliv fredag 3. februar, der lovforslag til ny lov om god handelsskikk diskuteres. Artikkelforfatterne påpeker blant annet at forslagene i lovforslaget er radikale, og at de også vil medføre at leverandørene får mer makt på bekostning av kjedene. Mindre konkurranse blant leverandørene innebærer høyere innkjøpspriser til kjedene, noe som i sin tur vil bli veltet over på kundene.

Professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Institutt for økonomi er en av artikkelforfatterne, og han er også leder ved Bergen Senter for konkurransepolitikk - BECCLE.