Hjem
Institutt for økonomi
NY DOKTORGRAD

Sykehusreformer og effektivitet: Erfaringer fra Norge

Ulike aspekter ved innsatsstyrt finansiering av sykehus tema i ny doktorgrad

Hovedinnhold

Afsaneh Bjorvatn disputerer fredag 13. januar 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Four Essays on Health Care Reforms in Norway”.

Bjorvatn er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. Hun jobber som forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen.

Les doktorgradspressemeldingen her.