Hjem
Institutt for økonomi
Masteroppgave

Masterbloggen: Hvorfor har kvinner så høyt sykefravær?

Nytt nettsted tilgjengeliggjør masterstudenters kunnskapsproduksjon. Master i samfunnsøkonomi Ingeborg Forthun har studert kvinners sykefravær.

Hovedinnhold

Master i samfunnsøkonomi Ingeborg Forthun har skrevet masteroppgave om kjønnsforskjeller i sykefraværet, og hun argumenterer for at dette kan skyldes belastningen ved å kombinere jobb og barn - den såkalte dobbeltarbeidshypotesen.

Oppgaven og hennes innlegg ligger på Masterbloggen, et nytt nettsted for tilgjengeliggjøring av masterstudenters kunnskapsproduksjon.

Ingeborg Forthun var uteksaminert Master i samfunnsøkonomi fra Institutt for økonomi våren 2011. Førsteamanuensis Astrid Grasdal var veileder på oppgaven.