Hjem
Institutt for økonomi
Kronikk

-Hvorfor jenter gjør det bedre på skolen enn gutter

-Jenter dominerer i dag alle utdanningsarenaer

Hovedinnhold

Post dok Katrine Vellesen Løken ved Institutt for økonomi presenterer ulike hypoteser på spørsmålet om hvorfor det er slik i en kronikk i spalten "Økonomi på søndag" i Bergens Tidende 11. desember i år. Løken er en av seks faste skribenter i spalten, og kronikken ligger som vedlegg til siden her.