Hjem
Institutt for økonomi

Shelly Lundberg blant utnevnelsene til æresdoktorat

Samfunnsøkonom med spesialfelt arbeidsmarkeds- og familieøkonomi utnevnes til æresdoktor ved Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Shelly Lundberg (født 1955) er professor ved University of California, Santa Barbara. Hun er en framstående spesialist i arbeidsmarkedsøkonomi og blant verdens fremste forskere innen familieøkonomi og økonomisk analyse av kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet. Sentrale tema har vært analyser av diskriminering og ulikhet, og av ressursallokering og beslutningstaking i familier. Hun har også undersøkt sammenhengen mellom barns kjønn og foreldreatferd. I tillegg arbeider hun med demografiske problemstillinger og har i den senere tid forsket på sammenhengen mellom personlighet og ekteskapsbeslutninger og på intergenerasjonelle relasjoner.

Shelly Lundberg er tilknyttet Universitetet i Bergen (UiB), som professor II ved Institutt for økonomi. Hun har tidligere vært knyttet til en rekke universiteter i USA i ulike roller som professor, gjesteprofessor og direktør for ulike faglige enheter, blant annet Princeton University, Stanford University og University of Washington.

Lundberg sitter i en rekke verv nasjonalt og internasjonalt, blant annet som visedirektør for Broom Center for Demography, redaktør av ulike fagtidsskrift og medlem av redaksjonsrådet for American Economic Review. Hun er også president for Society of Labor Economists i 2012-2013.

I anledning utnevnelsen til æresdoktor arrangerer Det Samfunnsvitenskapelige fakultet et seminar torsdag 30. august i Ulrike Pihls hus kl. 14.15.