Hjem
Institutt for økonomi
Aktuelt

- En svak klimaavtale kan være skadelig

Det mener professor Eirik Schrøder Amundsen. Les kronikk.

Hovedinnhold

I forbindelse med oppstart av COP15, har professor Eirik Schrøder Amundsen sammen med tre andre skrevet en kronikk i Berlingske Tidende der de hevder at en svak klimaavtale kan være direkte skadelig. I kronikken pekes det på betydningen av at flest mulige av de store økonomier deltar og at avtalen inngås samlet fra start og ikke kommer gradvis. Målet med avtaler om klimagassreduksjoner er å begrense etterspørselen etter fossile brennstoff. Utsiktene til kraftige fremtidige etterspørselsreduksjoner kan imidlertid få produsentene av fossile energibærere til å øke sin produksjon i dag. Dette vil føre til lavere priser og økt forbruk av fossilt brensel for land som står utenfor en klimaavtale. Det er derfor vesentlig at flest mulige av de store økonomier deltar i klimaavtalen og inngår forpliktelser om reduksjoner så tidlig som mulig.

Professor Eirik Schrøder Amundsen er professor i samfunnsøkonomi ved Institutt for økonomi og medlem av formannskapet for De Økonomiske Råd i Danmark, såkalt "økonomisk vismand", og kronikken har han skrevet sammen med sine tre vismændskolleger. Les kronikken som stod på trykk i Berlingske Tidende 7/12-2009 her.