Hjem
Institutt for økonomi
News

Steinar Vagstad i utvalg som skal vurdere finansieringen av universitets- og høyskolesektoren

Et utvalg nedsatt av Regjeringen skal innen utgangen av 2014 gjøre en vurdering av hvordan finansiering innen universitets- og høyskolesektoren bør gjøres i framtiden.

Museplass 1
Foto/ill.:
Wikimedia Commons

Hovedinnhold

Finansiering er et av de viktigste virkemidlene for å nå Regjeringens mål for høyere utdanning, i følge kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Dagens finansieringssystem har vært viktig for at mange av målene med Kvalitetsreformen av 2003 har blitt nådd. Nå, 10 år etter reformen, har Regjeringen oppnevnt et utvalg som skal vurdere dagens system, og se på om dette bør endres.

Utvalget skal blant annet vurdere om finansieringen innen høyere utdanning i større grad enn i dag bør brukes til å satse på kvalitet, faglig robuste og tydelig profilerte utdannings- og kompetansemiljøer, samt enkelte internasjonale toppmiljøer.

Professor Steinar Vagstad, fra Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen, er ett av medlemmene av utvalget, som vil bli ledet av professor Fanny Duckert, dekan ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo.  

Mandat for utvalget finnes her.