Hjem
Institutt for økonomi

Internasjonal konferanse i Bergen samlet konkurranseretts-jurister og økonomer

BECCLE sto denne uken som arrangør av den årlige konferansen for CLEEN-nettverket

Hovedinnhold

CLEEN – Competition Law and Economics European Network – er et europeisk nettverk av sentre som er lik BECCLE, der kombinasjonen av konkurranserett og konkurranseøkonomi er sentralt.

Innleggene på konferansen ble holdt av ph.d.-studenter og post docs ved de ulike institusjonene med plenumsinnlegg av anerkjente økonomer og jurister.

Professor Carl Shapiro fra Universitetet i Berkeley holdt et keynote innlegg om fusjonskontroll. Shapiro har ved to anledninger vært sjeføkonom for DoJ (det amerikanske justisdepertementets antitrust avdeling), og han var også en periode økonomisk rådgiver for president Obama.