Hjem
Institutt for økonomi

Klimaforhandlingene i Cancún

Gode hensikter hjelper ikke klimaet i seg selv. Kun økonomiske virkemidler kan bringe CO2-utslippet drastisk ned, hevder professor Eirik S. Amundsen og medforfattere i en analyse i den danske avisen Politiken.

Hovedinnhold

Klimaforhandlingene som pågår i Cancún (COP 16) i disse dager er en videreføring av forhandlingene som fant sted i København for ett år siden (COP 15) og som mange betraktet som et gedigent havari. København-forhandlingene slo imidlertid fast det meget viktige mål at den globale oppvarmingen skal begrenses til maksimalt 2 grader. Dette målet innebærer at store deler av dagens påviste og lønnsomme fossile energiressurser må forbli i jorden. Dette er en enorm utfordring som kun kan takles dersom kraftige økonomiske virkemidler tas i bruk for å begrense CO2 utslippet.
 
Les hele saken i Politiken.

Eirik S. Amundsen er professor ved Institutt for økonomi og styremedlem i ”NORKLIMA” som er ett av Norges Forskningsråds såkalte ”store programmer”.