Hjem
Institutt for økonomi

Lov om god handelsskikk

Ekspertutvalg foreslår ny lov som skal sikre effektive forhandlinger og lavere priser i dagligvaremarkedet.

Hovedinnhold

Ekspertutvalget som skulle utrede behovet for en ny lov om god handelsskikk i dagligvaresektoren overleverte sin innstilling til regjeringen 30 april. Lovutvalget er en oppfølging av matkjedeutvalgets innstilling som kom i 2011 (NOU 2011:4). Rapporten ble presentert på en pressekonferanse kl. 10.00.

Flere assosierte medarbeidere på BECCLE har sittet i ekspertutvalget. En av dem, professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Institutt for økonomi, er fornøyd med at et samlet utvalg stille seg bak forslaget om en ny lov.

-Jeg føler at vi har landet den noe forvirrede diskusjonen i etterkant av matkjedsutvalgets rapport, og at vi nå har fått faglig funderte bestemmelser i den nye loven som bidrar til økt forbrukervelferd som jo var målet for arbeidet, sier Staahl Gabrielsen.

BECCLE har på oppdrag fra FAD utredet mulige virkninger av matvarekjedenes makt i forhold til leverandørene. Flere spørsmål er drøftet, blant annet om maktutøvelsen resulterer i økte priser til forbrukere, eller om kjedenes satsing på egne merkevarer hemmer produktutvikling fordi leverandørene ikke får betalt godt nok. Utredningen har vært en del av faktagrunnlaget for lov om god handelsskikk, du kan lese mer om den på FAD’s nettsider.