Hjem
Institutt for økonomi
KRONIKK

Den europeiske statsgjeldkrisen krever nye tiltak

-Til tross for nylig vedtatte spilleregler for finanspolitikken i EU, er det vanskelig å se at krisen kan løses uten en merkbar styrking av det europeiske redningsfond, ESM

Hovedinnhold

Det er professor Eirik S. Amundsen ved Institutt for økonomi som sammen med sine kolleger i De Økonomiske Råd som uttaler dette i en kronikk i Jyllandsposten 27. juni i år. Amundsen er medlem av det danske regjeringsoppnevnte formannskapet for De Økonomiske Råd i Danmark. Populært kalles formennene ”de økonomiske vismænd”.