Hjem
Institutt for økonomi

Vann pris for beste masteroppgåve

Masterstudent ved institutt for økonomi, Eirik Lothe Hess, vann Konkurransetilsynets pris for beste masteroppgåve i konkurranseøkonomi.

Hovedinnhold

Lothe Hess si oppgåve ”Betalingskortsystem og formidlingsgebyr” vart levert ved Institutt for økonomi våren 2010.  Oppgåva tar for seg ei nyare og viktig teoriretning innan økonomifaget, litteraturen om tosidige marknader.

Eirik Lothe Hess er no tilsatt ved Konkurransetilsynet.

Les heile saka og last ned oppgåva på Konkurransetilsynets nettsider.