Hjem
Institutt for økonomi

Gründeres død får varige negative følger for oppstartsbedrifter

Ny forskning viser at gründeres død i bedrifters første tiår skaper varig og dyp skade på selv de best drevne bedrifter.

Hovedinnhold

I arbeidsnotatet «Do entrepreneurs matter?» viser professorene Sasha Becker, Warwick University og Hans K. Hvide, Universitetet i Bergen, at salg dropper i gjennomsnitt med 60 % og at 17 % av jobbene forsvinner når en majoritetseiende gründer dør. I tillegg viser de at bedriftene har 20 % lavere sjanse for å overleve de påfølgende to årene etter dødsfallet sammenlignet med «tvillingbedrifter» hvor gründer ikke dør. Funnene viser viktigheten av gründerens tilstedeværelse selv etter ti år.

Artikkelen, som er trykket som CEPR arbeidsnotat 9295, har fått stor medieoppmerksomhet verden over, blant annet i Financial Times, Forbes og Globe and Mail. Du kan lese noen av oppslagene ved å følge denne lenken: https://sites.google.com/site/hanshvide/press (se lenker under "Do entrepreneurs matter?").