Hjem
Institutt for økonomi

Miljøvenleg avgift

I ein kronikk i VG der professor Steinar Vagstad er medforfattar, vert det argumentert for at oppheving av avgiftsfritaket på biodiesel er god miljøpolitikk, og at feilen er at fritaket blei innført frå starten av.

Hovedinnhold

Diskusjonen har no dreia seg om avgifta på biodiesel, men forfattarane held fram at ein må sjå på samanhengen mellom verknaden av omsetningspåbodet for biodrivstoff generelt og avgifta på biodiesel. Avgifta vil medverke til at forbruket av både fossilt drivstoff og biodrivstoff går ned. Sidan miljøvenleg drivstoff ikkje finst -- biodrivstoff er berre litt mindre skadeleg enn fossilt drivstoff -- er dette godt nytt for miljøet og klimaet. Les kronikken som stod på trykk i VG 3/12-2009.