Hjem
Institutt for økonomi

Pris for beste masteroppgave i samfunnsøkonomi

Nationalfondet til fremme av sosialøkonomisk opplysningsarbeid har vedtatt å dele ut årlige priser på kr 15 000 for beste masteroppgave i samfunnsøkonomi på NHH og UiB (Institutt for økonomi). På Institutt for økonomi deles prisen nå ut for første gang.

Hovedinnhold

Prisen for beste oppgave for året 2010 går til Cathrin Fløgstad Olaniyan for oppgaven «An econometric analysis of what determines market access for developing countries in the sovereign debt market.» Oppgaven tar for seg faktorer som påvirker u-lands lånemuligheter. Resultatene viser at det er viktig for tilgangen til kreditt at et lands institusjoner og politikk oppfattes som tillitvekkende, at de følger opp programmer fra Det internasjonale pengefondet og har en viss grad av politisk stabilitet. Derimot er det lite som tyder på at gjeldskriser har varige effekter.

Veiledere for oppgaven var Rune Jansen Hagen og Astrid Grasdal. Cathrin Fløgstad Olaniyan er nå ansatt som stipendiat på Institutt for økonomi. Oppgaven ligger som vedlegg på siden her.