Hjem
Institutt for økonomi
KRONIKK

Familiepolitikk og likestilling

-Nyere familiepolitikk viser ingen eller negativ effekt på likestilling

Hovedinnhold

Dette skriver Katrine Vellesen Løken i sin siste kronikk i spalten "Økonomi på søndag" i Bergens Tidende 7. oktober i år. I kronikken diskuteres familiepolitikkens rolle for likestilling mellom kjønnene.

Løken er post dok ved Institutt for økonomi, og kronikken ligger som vedlegg til siden her.