Hjem
Institutt for økonomi
Kronikk

Omlegging av bilavgifter

Bilbeskatningen er feilt innrettet. Avgiftene bør endres fra eierskap til bruk.

Hovedinnhold

I mange land, liksom i Norge, er bilbeskatningen innrettet mot å skaffe inntekter til staten. Dette skjer gjennom høye kjøps-og eieravgifter, mens selve bruken av bil ikke er særlig høyt beskattet. Beregninger foretatt for danske forhold viser at det kan være store gevinster for samfunnet ved å legge beskatningen om fra å skaffe inntekter til staten ved høye kjøps- og eieravgifter til i større grad å skattlegge på basis av de kostnadene som bruk av bil påfører samfunnet.

 

Det er professor Eirik S. Amundsen ved Institutt for økonomi som sammen med sine kolleger i De Økonomiske Råd som uttaler dette i en kronikk i Jyllandsposten 2. mai i år. Amundsen er medlem av det danske Folketingsoppnevnte formannskapet for De Økonomiske Råd i Danmark. Populært kalles formennene ”de økonomiske vismænd".

Kronikken ligger som vedlegg til siden her.