Hjem
Institutt for økonomi

Aleneforsørgere fra trygd til jobb

Reformen av overgangsstønaden i 1998 førte til at nye aleneforsørgere jobber mer, men ytterligere innstramming kan føre til at noen blir fattigere.

Hovedinnhold

Det er post dok Katrine Løken ved Institutt for økonomi som skriver dette i en artikkel i serien "Økonomi på søndag" i Bergens Tidende. Løken er en av seks faste skribenter i spalten, og artikkelen var trykket i Bergens Tidende søndag 7. august.