Hjem
Institutt for økonomi

-For mye velferd?

Velferdsordningenes insentiver kan påvirke valg mellom alternativer i retning overforbruk av ordningene.

Hovedinnhold

Spørsmålet om velferdsordningene i Norge er for gode dirkuteres av post dok Katrine Løken i en kronikk i serien "Økonomi på søndag" i Bergens Tidende.

Katrine Løken er post dok ved Institutt for økonomi, og hun er fast skribent i spalten. Kronikken stod på trykk i avisen 29.04.2012, og ligger som vedlegg til siden her.

Dokumenter