Hjem
Institutt for økonomi

Førstekonsulent i Konkurransetilsynet

Maja har bachelorgrad i informatikk-matematikk-økonomi og valgte deretter å ta en mastergrad i samfunnsøkonomi. Nå arbeider hun som førstekonsulent i Konkurransetilsynet.

Med utdanning i samfunnsøkonomi kan man bli veldig mye forskjellig, det er mange veier videre.

Studier:

 

- Hvorfor valgte du å studere samfunnsøkonomi ved UiB?

Jeg begynte på bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi fordi jeg var interessert i matematikk. Det er en tverrfaglig bachelorgrad og det var et nytt studieprogram da jeg begynte å studere. Jeg synes det har gitt meg et bedre grunnlag for å forstå økonomi. Fagene jeg tok i informatikk fikk jeg også god bruk for da jeg begynte på master. I bachelorgraden min tok jeg også et fag fra samfunnsøkonomi som handlet om konkurransepolitikk, da tenkte jeg at dét ville jeg gjerne jobbe videre med. Jeg husker også at vi hadde en gjesteforelesning med Tommy Gabrielsen, som da jobbet ved Konkurransetilsynet. Jeg syntes det var veldig interessant og tenkte at det var et sted jeg gjerne ville arbeide ved.

 

- Hva skrev du masteroppgave om?

I arbeidet med masteroppgaven min programmerte jeg et dataprogram i form av et spill. Fokuset for masteroppgaven min var på bensinmarkedet og prissvingningene i dette. I spillet jeg programmerte deltok 80 studenter i ulike roller, og spørsmålet var om de ville klare å simulere markedet. I arbeidet med masteroppgaven fikk jeg god bruk for fagene jeg hadde tatt i bachelorgraden, ettersom jeg hadde erfaring både med programmering og med statistikkprogrammet STATA.

 

- Hvordan var det å skrive masteroppgaven?

Det var veldig gøy og veldig spennende. Jeg brukte det første semesteret til å skrive programmet, og jeg var veldig spent på om det ville fungere. Det var litt vanskelig, og det var ikke så mange som hadde erfaring med programmet jeg brukte. Dermed ble det en del prøving og feiling i starten. Det som er litt morsomt er at jeg fikk tilbud om kurs i å bruke dette programmet da jeg begynte i jobben min. Det hadde kommet godt med da jeg skrev masteroppgaven!

 

- Hva gjorde du ved siden av studiene?

Jeg var engasjert i studiemiljøet, både som klassekontakt og som medlem av styret for informatikk-matematikk-økonomi. Jeg var også med på å ta i mot nye studenter på bachelorprogrammet vårt.

 

- Hva synes du var det beste med studietiden?

Samfunnsøkonomi er et godt studium, og det er et godt miljø. På masternivå har vi lesesalsplasser på instituttet, og professorene her er veldig flinke til å ha dørene åpne slik at vi kan snakke med dem om det vi jobber med. Jeg synes også det var veldig fint å få være med på Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE), der var det mange interessante kurs, foredrag og gode diskusjoner.

 

Jobb:

 

- Hva jobber du med?

Jeg jobber som førstekonsulent i Konkurransetilsynet. Det gikk faktisk bare to uker fra jeg var ferdig med masteroppgaven til jeg fikk et jobbtilbud i tilsynet. Jeg begynte etter sommerferien, og så fikk jeg fast ansettelse i desember. Konkurransetilsynet har som hovedoppgave å håndheve konkurranseloven. Vi får inn meldinger om fusjon, og undersøker om det kan være problemer knyttet til dette. Vi holder oversikt over markeder, og vi får henvendelser fra publikum. Det er veldig viktig for oss å få inn tips. Vi jobber med både små og store saker, det skjer nye forskjellig hos oss. Det er et veldig kjekt miljø hos oss, her er det folk i alle aldere og i ulike typer jobber. Det er også et ønske i organisasjonen om at vi som jobber der skal få utvide kompetansen vår. Dermed får vi som er økonomer tilbud om mer opplæring i juss - og omvendt.

 

- Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?

Jeg synes det er en veldig kjekk jobb! Her får man mye ansvar fra dag én, med selvsagt oppfølging. Det er også veldig kjekt at jeg får arbeide med både statistikk og analyse.

 

Det er et høyt nivå hos oss, alle er utrolig flinke. Det er veldig bra, og det gjør at det hele tiden er noe å strekke seg etter og noen å snakke med om oppgavene.

 

- Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

De første månedene hos Konkurransetilsynet var egentlig en forlengelse av mastergraden min, da satt jeg og jobbet videre med det. Den største overgangen til arbeidslivet var det å kunne gå hjem når arbeidsdagen er over og ikke hele tiden ha dårlig samvittighet over alt man skulle gjort med studiene.

 

Samfunnsøkonomi:

 

- Hvorfor bør nye søkere velge samfunnsøkonomi?

Man bør være interessert i både mikro- og makroøkonomi hvis man skal søke master. Det er også viktig å være klar over at det er en del fag i samfunnsøkonomi som krever at du har gode ferdigheter i matematikk, særlig på masternivå.

 

- Har du noen råd til samfunnsøkonomer på vei ut på arbeidsmarkedet?

Med utdanning i samfunnsøkonomi kan man bli veldig mye forskjellig, det er mange veier videre. Tenk over om det er noe du har veldig lyst til å jobbe med, og prøv deg på det. I løpet av studiet vil det nok være fag som du ikke skjønner helt hva du skal bruke til der og da, men husk at de også vil komme godt med videre.