Hjem
Institutt for økonomi
Nyhet

Nobelpris tildeles forsker innen konkurranseøkonomi

– Dette markerer at konkurranseøkonomi er et viktig og aktuelt forskningsfelt, sier professor Tommy S. Gabrielsen, daglig leder ved BECCLE.

Portrett av Jean Tirole
Foto/ill.:
EPA/BGNES

Hovedinnhold

Mandag 13. oktober ble professor Jean Tirole tildelt Nobels ærespris i økonomi for sitt arbeid innen markedsmakt og regulering.

Tirole er professor ved Toulouse School of Economics i Frankrike.

 

Stolte

Professor Tommy S. Gabrielsen, daglig leder ved Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) er svært fornøyd med tildelingen.

– Vi er både glade og stolte for at nobelprisen i økonomi går til en forsker som til de grader har vært opptatt av velfungerende konkurranse og regulering. Tirole har levert viktige bidrag på begge områder. Han har også skrevet læreboken om næringsøkonomi som er å finne i enhver konkurranseøkonoms bokhylle. Selv om boken «The theory of Industrial Organization» ble skrevet for over 25 år siden, er det få bøker som slår denne selv i dag, sier Gabrielsen.

 

Viktig forskningsfelt

Konkurranseøkonomi er et viktig forskningsfelt ved Institutt for økonomi ved UiB og forskningsgruppen Næring, finans og marked.

BECCLE er et samarbeid mellom instituttet, Juridisk fakultet (UiB) og NHH.

– Denne nobelprisen markerer at konkurranseøkonomi er et viktig og aktuelt forskningsfelt, understreker Gabrielsen.

 

Les pressemeldingen