Hjem
Institutt for økonomi

Intergenerational occupational mobility in Norway, 1865-2011

Hovedinnhold

Velkommen til forskningsseminar med Jørgen Modalsli. Modalsli er forsker II ved Statistisk sentralbyrå.

 

Tittel på seminaret:

«Intergenerational occupational mobility in Norway, 1865-2011»

 

Seminaret er åpent for alle interesserte. Vel møtt!