Hjem
Institutt for økonomi
Nyhet

Gratulerer med 70-års dagen Erling Vårdal

Ballonger 70 år

Helsing til 70-års jubilanten Erling Vårdal frå vener og kollegaer ved Institutt for økonomi, UIB.

 

Erling Vårdal , professor på Institutt for økonomi, UiB, fyller 70 år i dag. Vårdal har utdanning fra NHH, men har tilbrakt storparten av yrkeskarrieren på Institutt for økonomi.

Han kom hit som stipendiat i 1975, og siden som universitetslektor og førsteamanuensis. På den tiden var instituttet ungt og lite. I Vårdals tid har instituttet vokst kraftig i ansatte og studenter. Han har vært en nøkkelperson i oppbyggingsfasen, både som forsker, populær foreleser og instituttstyrer i flere år på 1990-tallet.


Erling Vårdal er en dyktig, kunnskapsrik og allsidig anvendt økonom. Hans viktigste forskningsfelt har vært valutakursteori og næringsøkonomi. På 1980-tallet sto han sentralt i oppbyggingen av den jordbruksøkonomiske forskningen i Bergen. Ved å se jordbrukspolitikken gjennom samfunnsøkonomiske briller og med regnemodeller som analyseverktøy, brakte dette miljøet inn en ny dimensjon i debatten om jordbruksstøtten. Med høy integritet har Vårdal forsvart synspunkter som sjelden har vært populære i jordbruksnæringen. Han har også ledet forskningsprogrammer innenfor fagområdet, og forskningen er publisert i anerkjente norske og internasjonale tidsskrifter.


Studentene forbinder nok særlig Vårdal med faget internasjonal makroøkonomi. Han har også skrevet en lærebok i emnet. I tillegg til å være en skattet foreleser, har han veiledet en særs lang rekke studenter frem til hovedfagseksamen og mastergrad. Han har i alle år vært opptatt av studentenes ve og vel og er uten tvil en av våre aller mest populære lærere.


Erling er med sin ærlige og likefremme væremåte en kjuagutt som det er lett å bli glad i. Han er et oppkomme av optimisme og godt humør og har alltid en slagferdig bemerkning i bakhånd. På fritiden setter han særlig pris på en god fjelltur. Etter hvert er han - i tråd med sin interesse for jordbruk - også blitt en ivrig hobbygartner.

 

Hjertelig til lykke med dagen.