Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

-Jenter dominerer i dag alle utdanningsarenaer
Mens verdens nasjoner i disse dager prøver å nå en global avtale om klimaet er en rekke land allerede i gang med sin egen klimapolitikk. I et innlegg publisert i Berlingske Tidende argumenteres det for at storstilt satsing på vindmøller ikke er løsningen innenfor EU.
Dette kommer frem i en dansk analyse, og den norske modellen for å håndtere problemet med svart arbeid diskuteres nå i Danmark.
Lav kvalitet på helsetjenester i u-land er en forklaring på manglende måloppnåelse av FNs tusenårsmål, og manglende motivasjon blant helsearbeidere er en viktig forklaringsfaktor.
Nationalfondet til fremme av sosialøkonomisk opplysningsarbeid har vedtatt å dele ut årlige priser på kr 15 000 for beste masteroppgave i samfunnsøkonomi på NHH og UiB (Institutt for økonomi). På Institutt for økonomi deles prisen nå ut for første gang.
-På tide at det settes inn ressurser i Norge for å komme frem til en god ordning for å måle læreres prestasjoner, mener Katrine Vellesen Løken.
Fredag 9. september åpner Bergen Centre for Competition Law and Economics
Reformen av overgangsstønaden i 1998 førte til at nye aleneforsørgere jobber mer, men ytterligere innstramming kan føre til at noen blir fattigere.
-Partnarskapet med randsona viktig for Universitetet i Bergen, seier Risa.
Postdok Katrine Vellesen Løken i økonomi på søndag
-Lave kostnader, store markeder og stabile politiske forhold viktige faktorer.
-Norge er det eneste landet i den industrialiserte verden der sektormodeller ikke inngår som et systematisk beslutningsgrunnlag for utformingen av jordbrukspolitikken
Spørsmålet om hvordan forskningskroner best kan anvendes diskuteres i ny kronikk.
Myter holdes liv i for å skape oppslutning om høye subsidier og importbeskyttelse, hevder forskere innen jordbruksøkonomi.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bevilger 1/2 million kroner.
Tirsdag 16. februar mottok professorene Tommy Staahl Gabrielsen og Arild Aakvik pris for beste forelesere fra fagutvalget ved Institutt for økonomi.
-Så lenge ingen klarer å komme opp med gode alternativ til kapitalismen er det beste vi kan gjere å vere fornuftige kapitalistar, seier professor Steinar Vagstad.
Gode hensikter hjelper ikke klimaet i seg selv. Kun økonomiske virkemidler kan bringe CO2-utslippet drastisk ned, hevder professor Eirik S. Amundsen og medforfattere i en analyse i den danske avisen Politiken.

Sider