Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Tirsdag 16. februar mottok professorene Tommy Staahl Gabrielsen og Arild Aakvik pris for beste forelesere fra fagutvalget ved Institutt for økonomi.
-Så lenge ingen klarer å komme opp med gode alternativ til kapitalismen er det beste vi kan gjere å vere fornuftige kapitalistar, seier professor Steinar Vagstad.
Gode hensikter hjelper ikke klimaet i seg selv. Kun økonomiske virkemidler kan bringe CO2-utslippet drastisk ned, hevder professor Eirik S. Amundsen og medforfattere i en analyse i den danske avisen Politiken.
Masterstudent ved institutt for økonomi, Eirik Lothe Hess, vann Konkurransetilsynets pris for beste masteroppgåve i konkurranseøkonomi.
-Tine misbrukar sin posisjon som dominerande aktør, seier professor Tommy Staahl Gabrielsen.
UiB-professor med innflytelse på dansk økonomisk politikk
Økt fødselspermisjon og økt barnehagedekning har gitt positive utslag for barnas utdanning.
Ny doktoravhandling viser at norsk jordbrukspolitikk bryter med prinsipper for god ressursbruk.
Dersom utviklinga i offentlege utgifter og offentlege inntekter held fram som no, vil vi overlevera eit underskot til kommande generasjonar.
-Bruken av eksperiment opnar for heilt nye moglegheiter innafor fagfeltet økonomi, seier professor Gaute Torsvik
Tilbud om etterutdanning kan være like effektivt som økt lønn
Samfunnsøkonomar ved UiB meiner økonomiprofessor Torberg Falck trekkjer feil konklusjon når han meiner differensiert studieavgift vil vere meir rettferdig enn dagens subsidieordning.
-Hardangerstriden er resultatet av et klimapolitisk feilgrep, sier Sigve Tjøtta. Les kronikk.
- Legene ønsker å gi bedre behandling til de med lavere sosioøkonomisk status, men i virkeligheten viser det seg at det er omvendt, sier samfunnsøkonom Roar Gjelsvik til Dagbladet.
-Problemet med datokøyring er at det framstår som unødvendig dyrt samanlikna med innføring av krisesatsar i bompengeringen, meiner professor Steinar Vagstad. Les kronikk.
-Reformen av fødselspermisjonen i 1977 er et eksempel på en barne- og familiepolitikk som har vært vellykket, mener stipendiat Katrine Løken. Les oppslag i www.forskning.no.
-Så lenge det er en premiss at sykelønnsordningen ikke skal røres, er det vanskelig å få gjort noe med langtidsfraværet, mener professor Kjell Vaage. Les oppslag på www.forskning.no.
Post dok Odd Godal ved Institutt for økonomi er kritisk til klimarapport, og ber klimaforskerne komme med 12 tall. Les kronikk.

Sider