Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

I ein kronikk i VG der professor Steinar Vagstad er medforfattar, vert det argumentert for at oppheving av avgiftsfritaket på biodiesel er god miljøpolitikk, og at feilen er at fritaket blei innført frå starten av.
-Dette er den desidert største satsinga på samfunnsforsking nokon gong, seier professor og programstyreleiar Alf Erling Risa til "På Høyden".
Gruppe for trygdeøkonomi ved Institutt for økonomi er tildelt 31,5 millioner fra Forskningsrådsprogrammet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM).
"...økt produksjon av fornybar energi i Norge, med eller uten grønne sertifikater, (vil) kunne bidra til at de globale utslippene av klimagasser øker", sier Odd Godal, post dok ved Institutt for økonomi, i et innlegg i Dagens Nærlingsliv i dag
Økte inntekter hos foreldrene som et resultat av oljeboomen i Rogaland, har ikke gitt barna fra 1970-tallsgenerasjonen mer utdanning - slik man hittil har trodd. Dette viser forskning gjort av UiB-forsker Katrine Løken, står det å lese på NFR sine sider.
Det skal velges nytt dekanat for perioden 2009-2013
Denne uken er tre gjesteforskere installert ved Institutt for økonomi.
Cand. polit. Eirik Norvald Christensen forsvarer fredag 13. februar kl. 13.15 sin doktoravhandling Auctions - theory, empirics and experiments.
Trass i god folkehelse i Noreg er sjukefråværet og talet på uføretrygda svært høgt. Årsakene til sjukefråvær og utstøyting frå arbeidslivet må derfor søkjast blant fleire faktorar enn i sjukdomsdiagnosar. Forskarar innan medisin, psykologi, sosiologi og økonomi skal saman studera desse fenomena gjennom eit treårig NFR-prosjekt som starta hausten 2008. Professor Kjell Vaage ved Institutt for... Les mer

Sider