Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

-Dette er den desidert største satsinga på samfunnsforsking nokon gong, seier professor og programstyreleiar Alf Erling Risa til "På Høyden".
I et innlegg i Aftenposten 6/11 stiller Odd Godal spørsmål ved den vitenskapelige gehalten i beregningene av vårt fremtidige klima.
Gruppe for trygdeøkonomi ved Institutt for økonomi er tildelt 31,5 millioner fra Forskningsrådsprogrammet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM).
"...økt produksjon av fornybar energi i Norge, med eller uten grønne sertifikater, (vil) kunne bidra til at de globale utslippene av klimagasser øker", sier Odd Godal, post dok ved Institutt for økonomi, i et innlegg i Dagens Nærlingsliv i dag
David Blandford fra Penn State gjester instituttet i perioden 7. til 18. september.
Økte inntekter hos foreldrene som et resultat av oljeboomen i Rogaland, har ikke gitt barna fra 1970-tallsgenerasjonen mer utdanning - slik man hittil har trodd. Dette viser forskning gjort av UiB-forsker Katrine Løken, står det å lese på NFR sine sider.
Det skal velges nytt dekanat for perioden 2009-2013
Denne uken er tre gjesteforskere installert ved Institutt for økonomi.
Cand. polit. Eirik Norvald Christensen forsvarer fredag 13. februar kl. 13.15 sin doktoravhandling Auctions - theory, empirics and experiments.
Trass i god folkehelse i Noreg er sjukefråværet og talet på uføretrygda svært høgt. Årsakene til sjukefråvær og utstøyting frå arbeidslivet må derfor søkjast blant fleire faktorar enn i sjukdomsdiagnosar. Forskarar innan medisin, psykologi, sosiologi og økonomi skal saman studera desse fenomena gjennom eit treårig NFR-prosjekt som starta hausten 2008. Professor Kjell Vaage ved Institutt for... Les mer

Sider