Hjem
Eiendomsavdelingen

Bestilling av adgangskort for studenter

Informasjon om tilgang på kortene, endring av tilgang, tapt/defekt kort, studentkortets bruksområder, retningslinjer for bruk av studentkort ved UiB

Førstegangsbestilling av studentkort

For å førstegangsbestille studentkort må du være semesterregistrert på studentweb.uib.no og ha opprettet SEBRA-konto på sebra.uib.no senest dagen før.

Fremmøte er ved Kortsenteret på Studentsenteret hvor vi de tre første ukene i høstsemesteret har ekstra bemannede fotostasjoner man-fre 09:00-15:00.

Ellers i året man-fre 09:00-14:00 – da må man påregne kø.

Gyldig ID-kort må forevises.

PIN-kode på kortet er samme som brukes ved innlogging på studentweb. Endres koden der, oppdateres kortet automatisk med den nye koden etter noen timer.

Kortet er ved utlevering ferdig programmert med tilgang basert på studieprogram.

Studentkortet vil ikke virke på BIBSYS før semesteravgift er betalt.

Mistet/defekt kort

Dersom kortet ditt er tapt eller defekt, skal du snarest henvende deg til Kortsenteret. Nytt kort som følge av tap koster kr 150,- og betaling skjer via Vipps eller med bank-eller kredittkort på Kortsenteret ved utstedelse av nytt kort.

Defekt kort må leveres inn for å unngå kostnad ved utstedelse av nytt kort.

Tilgang blir automatisk overført fra gammelt til nytt kort.

NB!! Ved utstedelse av nytt kort som følge av tap, får man nytt kortnummer. Det nye kortet vil ikke virke på pullprint og BIBSYS før etter et par arbeidsdager (innbetalt beløp blir automatisk overført til det nye kortet)

Kortsenteret har ingenting med Studentbevisapp eller semesterkvittering å gjøre. Info om dette finner du på uib.no/studentbevis

Trenger du hjelp, må du kontakte infosenter på fakultetet eller sende e-post til Studieadministrativ Avdeling:  post@sa.uib.no
 

OBS!

Ikke lag hull i kortet !

Hull du lager i adgangskortet kan ødelegge kortet.