Hjem
Eiendomsavdelingen

Enheter ved Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen er organisert i Drift, Prosjekt, Areal og Stab. Seksjonene er videre inndelt i flere enheter.

Organisasjonskart (EIA)

Eiendomsdirektørens stab

 • Eiendomsdirektør

Stab

 • Ekspedisjon / fellessekreteriat / administrative tjenester
 • Utleie
 • Økonomi
 • HR og HMS
 • Innkjøp

Areal

 • Eiendomsforvaltning
 • Flytteprosesser
 • Vedlikeholdsprosjekt

Prosjekt

 • Bygg
 • Møbler og inventar
 • FDVU-system (LYDIA)

Drift

 • Driftsområde 1
 • Driftsområde 2
 • Driftsområde 3
 • Driftsområde 4
 • Transport- og parkseksjonen (post, materiellenhet og parkenhet)
 • Renhold
 • Kortsenteret