Hjem
Eiendomsavdelingen

Studentkortets bruksområder (bokmål)

Kortet er godkjent som identitetskort. Les mer om bruksområdene....

Hovedinnhold

1          Adgangskort

Studentkortet fungerer som adgangskort til de bygg og lokaler hvor studenten er berettiget tilkomst. De fleste steder må en også taste inn PIN-kode som er den samme koden som brukes ved innlogging på studentweb (semesterregistrering og eksamensmelding).  Endres PIN-koden på Studentweb, blir studentkortet automatisk oppdatert innen tolv timer.

2          Rabattkort

For å oppnå rabatter må enten studentbevisapp eller student- og semesterkort for gjeldende semester forevises.
 

3          Lånekort ved Universitetsbiblioteket

På baksiden er kortet utstyrt med strekkode som automatisk gir tilgang til Universitetsbibliotekets tjenester når semesteravgiften er betalt. Det kan ta 2-3 dager fra kortet er utstedt til det er klart for bruk i BIBSYS.

4          Utskrifts- og kopieringskort

     Kortet gir også tilgang til skanning, kopiering og utskrifter på UiB sine multifunksjonsmaskiner og skrivere. Dette forutsetter at det er satt inn penger på utskriftskonto. Finn info på  it.uib.no/pullprint.

!!         Tap av Studentkort

Ved tap må en snarest melde fra til Kortsenteret. Nytt kort som følge av tap koster kr 150,- og betaling skjer med bank- eller kredittkort på Kortsenteret ved utstedelse av nytt kort.

Eventuelt innbetalt beløp til pullprint overføres automatisk til det nye kortet, men det kan ta noen dager. Det samme gjelder for oppdatering til BIBSYS.

!!         Defekt kort

Er kortet knekt, avmagnetisert eller utslitt, får man kostnadsfritt nytt ved Kortsenteret. Forutsetning er at man kan levere inn det defekte kortet.