Hjem

ELMILAB

ZirkonELMIlab 
     
Elektronmikroskopisk laboratorium

En felles fasilitet for analytisk elektronmikroskopi
primært for Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet